Quy định và hình thức thanh toán

Quý khách có quyền lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

  1. Thanh toán tiền mặt

Qúy khách nhận hàng, ký vào phiếu giao hàng và thanh toán cho nhân viên giao hàng toàn bộ giá trị hàng hóa đã mua.

  1. Chuyển khoản

Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi theo thông tin:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại và Đầu tư Hương Việt

Số tài khoản: 14022797989688 – Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Thịnh, Hà nội.

Nội dung: Mua-tên khách hàng-tên sản phẩm-số điện thoại.

Trang web sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn, bằng cách đồng ý.