Devafood Sản phẩm thuần Việt được làm ra trên chính đất Việt

Deva được thành lập và phát triển bởi Hương Việt Coffee. Với sứ mệnh lịch sử ” đưa sản phẩm Việt Nam ra với bạn bè thế giới”.

Với sứ mệnh lịch sử DEVA không chỉ mong muốn xây dựng một doanh nghiệp thịnh vượng. Mà chúng tôi cũng xác định thực hiện đưa nông sản Việt Nam nên một vị thế mới.

Deva food Cảm ơn vì bạn đã ủng hộ một sản phẩm thuần Việt!